با دریافت یک شماره اختصاصی شما قادر به ارسال و دریافت SMS از طریق اینترنت خواهید بود و کلیه موبایلهای کشور قادر خواهند بود به شماره اختصاصی شما SMS ارسال کنند ، همچنین بوسیله این شماره می توانید به تمام موبایلهای کشور اعم از تالیا ، ایرانسل و همراه اول SMS ارسال نمائید.

مزایای استفاده از شماره اختصاصی برای ارسال و دریافت پیامک به شرح ذیل می باشد :
  •   امکان دریافت پیامک از مشتریان به صورت مستقیم
  •   امکان برگزاری مسابقات و نظرسنجی
  •   امکان راه اندازی پیام هوشمند برای پاسخگویی اتوماتیک به پیام های برنامه ریزی شده
  •   امکان راه اندازی منشی پیام کوتاه به منظور پاسخگویی اتوماتیک به کلیه پیامک های دریافت شده
  •   امکان شناسایی فرد ارسال کننده برای افرادی که همیشه با وی در ارتباط هستند
لیست زیر تنها بخش کوچکی از شماره های قابل واگذاری است. در صورتی که شماره مورد نظر شما در لیست زیر وجود ندارد لطفا  درخواست خرید شماره مورد نظر خود را در بخش تیکت ثبت نمایید.
لیست شماره اختصاصی 13 رقمی با پیش شماره 5000 با 50% تخفیف ویژه - نیمه رند
13 رقمی 71 67 445 22 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 83 67 445 22 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 88 67 445 22 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 89 67 445 22 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 30 78 480 22 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 50 65 600 22 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 16 72 809 22 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 77 01 234 24 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 02 41 000 27 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 03 41 000 27 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 04 41 000 27 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 06 41 000 27 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 07 41 000 27 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 08 41 000 27 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 09 41 000 27 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 92 23 681 27 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 66 61 761 27 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 61 74 133 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 35 73 896 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 40 73 899 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 41 33 900 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 42 93 900 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 43 53 901 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 44 13 902 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 47 93 903 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 50 73 905 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 52 93 906 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 56 33 909 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 58 53 910 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 61 33 912 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 63 53 913 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 66 33 915 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 67 93 915 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 76 33 921 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 79 13 923 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 81 33 924 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 88 53 928 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 89 13 929 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 91 33 930 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 98 53 934 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 04 14 938 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 06 34 939 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 07 94 939 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 08 54 940 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 13 54 943 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 15 74 944 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 17 94 945 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 18 54 946 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 19 14 947 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 21 34 948 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 40 54 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 42 54 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 54 54 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 67 54 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 68 54 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 71 54 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 76 54 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 84 54 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 88 54 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 93 54 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 95 54 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 99 54 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 41 55 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 43 55 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 46 55 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 49 55 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 59 55 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 67 55 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 76 55 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 79 55 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 83 55 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 90 55 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 92 55 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 93 55 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 94 55 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 00 56 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 27 56 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 72 56 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 03 57 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 61 57 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 91 58 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 25 59 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 32 59 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 34 59 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 41 59 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 45 59 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 47 59 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 62 59 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 68 59 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 72 59 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 85 59 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 92 59 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 05 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 09 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 13 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 15 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 20 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 24 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 25 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 29 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 34 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 35 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 37 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 38 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 39 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 40 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 41 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 51 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 52 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 53 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 55 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 59 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 60 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 61 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 64 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 70 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 73 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 76 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 79 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 81 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 85 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 95 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 99 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 00 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 04 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 06 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 09 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 17 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 18 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 19 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 23 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 24 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 25 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 29 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 30 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 31 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 33 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 37 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 43 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 49 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 50 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 68 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 74 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 76 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 87 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 88 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 89 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 90 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 93 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 99 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 01 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 03 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 05 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 06 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 07 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 08 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 12 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 14 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 19 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 21 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 23 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 26 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 28 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 33 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 34 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 36 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 40 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 42 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 45 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 49 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 53 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 54 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 59 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 60 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 61 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 63 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 65 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 67 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 68 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 72 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 73 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 74 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 75 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 78 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 81 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 84 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 85 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 86 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 87 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 89 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 90 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 95 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 98 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 00 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 04 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 05 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 06 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 10 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 14 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 16 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 18 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 19 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 21 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 24 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 26 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 30 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 33 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 42 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 44 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 45 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 49 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 53 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 55 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 64 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 65 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 66 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 68 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 69 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 70 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 76 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 79 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 81 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 82 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 86 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 88 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 92 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 93 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 97 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 01 64 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 02 64 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 03 64 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 07 64 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 09 64 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 10 64 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 12 64 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 14 64 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 15 64 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 19 64 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 23 64 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 26 64 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 32 64 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 33 64 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 50 64 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 52 64 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 61 64 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 62 64 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 66 64 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 69 64 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 71 64 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 75 64 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 76 64 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 77 64 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 80 64 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 81 64 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 83 64 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 86 64 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 87 64 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 90 64 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 95 64 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 00 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 02 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 03 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 04 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 06 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 07 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 11 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 12 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 14 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 15 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 18 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 22 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 23 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 25 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 26 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 27 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 28 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 35 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 39 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 43 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 48 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 51 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 52 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 55 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 57 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 62 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 68 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 71 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 72 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 77 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 87 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 89 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 91 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 92 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 95 65 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 01 66 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 07 66 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 08 66 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 14 66 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 18 66 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 19 66 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 27 66 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 29 66 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 34 66 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 43 66 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 52 66 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 56 66 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 59 66 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 62 66 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 63 66 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 66 66 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 72 66 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 73 66 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 78 66 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 79 66 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 95 66 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 98 66 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 05 67 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 08 67 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 09 67 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 10 67 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 11 67 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 12 67 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 21 67 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 22 67 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 24 67 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 29 67 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 37 67 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 40 67 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 42 67 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 43 67 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 45 67 955 29 5000 40,000 تومان خرید