با دریافت یک شماره اختصاصی شما قادر به ارسال و دریافت SMS از طریق اینترنت خواهید بود و کلیه موبایلهای کشور قادر خواهند بود به شماره اختصاصی شما SMS ارسال کنند ، همچنین بوسیله این شماره می توانید به تمام موبایلهای کشور اعم از تالیا ، ایرانسل و همراه اول SMS ارسال نمائید.

مزایای استفاده از شماره اختصاصی برای ارسال و دریافت پیامک به شرح ذیل می باشد :
  •   امکان دریافت پیامک از مشتریان به صورت مستقیم
  •   امکان برگزاری مسابقات و نظرسنجی
  •   امکان راه اندازی پیام هوشمند برای پاسخگویی اتوماتیک به پیام های برنامه ریزی شده
  •   امکان راه اندازی منشی پیام کوتاه به منظور پاسخگویی اتوماتیک به کلیه پیامک های دریافت شده
  •   امکان شناسایی فرد ارسال کننده برای افرادی که همیشه با وی در ارتباط هستند
لیست زیر تنها بخش کوچکی از شماره های قابل واگذاری است. در صورتی که شماره مورد نظر شما در لیست زیر وجود ندارد لطفا  درخواست خرید شماره مورد نظر خود را در بخش تیکت ثبت نمایید.
لیست شماره اختصاصی 13 رقمی با پیش شماره 5000 با 50% تخفیف ویژه - نیمه رند
13 رقمی 13 56 050 22 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 87 67 445 22 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 43 53 901 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 48 53 904 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 65 73 914 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 69 13 917 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 72 93 918 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 84 13 926 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 91 33 930 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 98 53 934 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 06 34 939 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 08 54 940 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 13 54 943 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 15 74 944 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 18 54 946 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 21 34 948 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 22 94 948 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 23 54 949 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 30 74 953 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 32 94 954 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 12 46 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 34 54 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 42 54 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 57 54 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 59 54 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 67 54 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 68 54 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 71 54 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 75 54 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 76 54 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 83 54 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 87 54 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 88 54 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 89 54 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 91 54 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 92 54 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 93 54 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 96 54 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 98 54 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 99 54 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 41 55 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 43 55 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 46 55 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 49 55 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 79 55 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 83 55 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 94 55 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 08 56 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 12 56 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 17 56 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 18 56 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 27 56 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 37 56 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 38 56 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 41 56 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 72 56 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 79 56 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 81 56 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 84 56 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 90 56 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 93 56 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 03 57 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 05 57 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 14 57 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 18 57 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 28 57 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 38 57 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 46 57 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 47 57 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 61 57 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 66 57 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 91 57 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 34 58 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 40 58 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 43 58 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 44 58 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 68 58 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 69 58 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 76 58 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 87 58 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 91 58 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 05 59 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 24 59 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 25 59 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 27 59 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 31 59 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 32 59 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 34 59 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 40 59 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 41 59 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 45 59 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 46 59 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 47 59 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 62 59 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 68 59 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 72 59 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 85 59 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 92 59 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 05 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 09 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 13 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 14 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 15 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 18 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 20 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 24 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 25 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 28 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 29 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 34 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 35 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 37 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 38 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 39 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 41 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 43 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 47 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 49 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 51 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 52 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 53 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 55 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 59 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 61 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 64 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 73 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 74 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 76 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 79 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 81 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 85 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 87 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 95 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 99 60 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 04 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 06 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 07 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 08 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 09 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 17 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 18 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 19 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 23 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 24 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 25 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 29 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 30 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 31 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 33 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 36 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 37 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 42 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 43 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 47 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 49 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 50 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 52 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 54 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 57 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 68 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 69 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 74 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 76 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 78 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 87 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 88 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 89 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 90 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 92 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 93 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 94 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 97 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 99 61 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 01 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 03 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 05 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 06 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 07 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 08 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 10 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 12 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 14 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 18 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 19 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 21 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 23 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 26 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 28 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 31 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 33 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 34 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 35 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 36 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 37 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 38 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 40 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 45 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 48 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 49 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 53 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 54 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 57 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 59 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 60 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 61 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 65 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 67 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 68 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 72 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 73 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 74 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 75 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 77 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 78 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 81 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 84 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 85 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 86 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 87 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 89 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 90 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 95 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 98 62 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 02 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 04 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 05 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 06 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 10 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 13 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 14 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 16 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 18 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 19 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 21 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید
13 رقمی 24 63 955 29 5000 40,000 تومان خرید