تعرفه ارسال پیامک (ریال)

شما می توانید با خرید بیشتر اعتبار، تعرفه هر پیامک فارسی و انگلیسی را کاهش دهید. به عنوان مثال با خرید اعتباری معادل با 5,000,000 ریال، تعرفه هر پیامک فارسی به مبلغ 950 ریال و تعرفه هر پیامک انگلیسی به مبلغ 1900 ریال کاهش خواهد یافت. با خرید اعتبار بیشتر کاهش تعرفه تا مبلغ تنها 750 ریال برای هر پیامک فارسی و مبلغ 1500 ریال برای هر پیامک انگلیسی ادامه خواهد یافت. جدول تعرفه ها به همراه مبلغ شارژ مورد نیاز در جدول زیر آورده شده است :

خرید اعتبار از مبلغ (ریال) تا مبلغ(ریال) تعرفه هر پیامک فارسی(ریال) تعرفه هر پیامک لاتین(ریال)
200,000 4,999,999 1390 2800
5,000,000 19,999,999 1330 2660
20,000,000 49,999,999 1260 2520
50,000,000 149,999,999 1190 2380
150,000,000 299,999,999 1120 2240
300,000,000 499,999,999 1050 2100

  توضیحات مهم :

مبنای محاسبه هزینه های ارسال پیام کوتاه بر اساس واریزی مشتری طبق جدول فوق خواهد بود

با توجه به بند «ز» تبصره «۱۵» قانون بودجه سال ۹۹ مصوب مجلس محترم شورای اسلامی، از تاريخ ۹۹/۱/۱ به تعرفه هر پيامک ارسالی، مبلغ ١٠ ريال افزوده می‌گردد

تعرفه نهایی هر پیام ارسالی به خطوط اپراتور همراه اول به صورت ثابت و برای سایر اپراتور ها (ایرانسل و رایتل) با ضریب 1.1 محاسبه خواهد شد.

همیشه میزان آخرین خرید مشتری تعرفه پیامک را تعیین می کند.

مدت زمان اعتبار شارژ انجام شده ،یکسال پس از زمان خرید شارژ می باشد.

قیمتی که در هنگام سفارش مشتری در پیش فاکتور منظور گردیده است معتبر می باشد.


جدول طرح های تخفیف تعرفه پیامک :

همچنین شما می توانید با پرداخت مبلغ هر یک از طرح های تخفیف تعرفه زیر ، تعرفه پیامک خود بدون نیاز به شارژ کردن بالا کاهش دهید. برای مثال با پرداخت مبلغ طرح سه ستاره (499،000 تومان) تعرفه پیامک خود را از 990 ریال به 790 ریال برسانید و به ازای هر پیام 200 ریال تخفیف بگیرید. با استفاده از طرح های تخفیف تعرفه پیامک ، تعرفه پیامک شما به مدت یکسال کاهش می یابد.


ردیف عنوان طرح مبلغ خرید تعرفه فارسی تعرفه لاتین
1 یک ستاره (⭐️) 1,490,000 ریال 870 1740
2 دو ستاره (⭐️⭐️) 2,490,000 ریال 830 1660
3 سه ستاره (⭐️⭐️⭐️) 4,990,000 ریال 790 1580
4 چهار ستاره (⭐️⭐️⭐️⭐️) 9,990,000 ریال 750 1500
5 پنج ستاره (⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️) 19,990,000 ریال 690 1380

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید.

  01135157000
  01132290134
  09116665601