تعرفه ارسال پیامک (ریال)

شما می توانید با خرید بیشتر اعتبار، تعرفه هر پیامک فارسی و انگلیسی را کاهش دهید. به عنوان مثال با خرید اعتباری معادل با 700،000 ریال، تعرفه هر پیامک فارسی به مبلغ 144 ریال و تعرفه هر پیامک انگلیسی به مبلغ 340 ریال کاهش خواهد یافت. با خرید اعتبار بیشتر کاهش تعرفه تا مبلغ تنها 122 ریال برای هر پیامک فارسی و مبلغ 315 ریال برای هر پیامک انگلیسی ادامه خواهد یافت. جدول تعرفه ها به همراه مبلغ شارژ مورد نیاز در جدول زیر آورده شده است :

خرید اعتبار از مبلغ (ریال) تا مبلغ(ریال) تعرفه هر پیامک فارسی(ریال) تعرفه هر پیامک لاتین(ریال)
10,000 699,999 149 345
700,000 1,499,999 144 340
1,500,000 4,999,999 139 335
5,000,000 14,999,999 134 330
15,000,000 29,999,999 129 325
30,000,000 59,999,999 126 320
60,000,000 499,999,999 122 315

  توضیحات مهم :

مبنای محاسبه هزینه های ارسال پیام کوتاه بر اساس واریزی مشتری طبق جدول فوق خواهد بود

با توجه به بند «ز» تبصره «۱۵» قانون بودجه سال ۹۹ مصوب مجلس محترم شورای اسلامی، از تاريخ ۹۹/۱/۱ به تعرفه هر پيامک ارسالی، مبلغ ١٠ ريال افزوده می‌گردد

همیشه میزان آخرین خرید مشتری تعرفه پیامک را تعیین می کند.

مدت زمان اعتبار شارژ انجام شده ،یکسال پس از زمان خرید شارژ می باشد.

قیمتی که در هنگام سفارش مشتری در پیش فاکتور منظور گردیده است معتبر می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید.

  01132290134
  01132290174
  09116665601