لیست شماره اختصاصی پنل اس ام اس

با دریافت یک شماره اختصاصی شما قادر به ارسال و دریافت SMS از طریق اینترنت خواهید بود و کلیه موبایلهای کشور قادر خواهند بود به شماره اختصاصی شما SMS ارسال کنند ، همچنین بوسیله این شماره می توانید به تمام موبایلهای کشور اعم از تالیا ، ایرانسل و همراه اول SMS ارسال نمائید.

مزایای استفاده از شماره اختصاصی برای ارسال و دریافت پیامک به شرح ذیل می باشد :
  •   امکان دریافت پیامک از مشتریان به صورت مستقیم
  •   امکان برگزاری مسابقات و نظرسنجی
  •   امکان راه اندازی پیام هوشمند برای پاسخگویی اتوماتیک به پیام های برنامه ریزی شده
  •   امکان راه اندازی منشی پیام کوتاه به منظور پاسخگویی اتوماتیک به کلیه پیامک های دریافت شده
  •   امکان شناسایی فرد ارسال کننده برای افرادی که همیشه با وی در ارتباط هستند
لیست زیر تنها بخش کوچکی از شماره های قابل واگذاری است. در صورتی که شماره مورد نظر شما در لیست زیر وجود ندارد لطفا  درخواست خرید شماره مورد نظر خود را در بخش تیکت ثبت نمایید.
کلیه مبالغ به تومان می باشد، لطفا در هنگام خرید دقت فرمایید امکان عودت وجه و یا تبدیل به اعتبار پیامک وجود نخواهد داشت
لیست شماره اختصاصی 11 رقمی با پیش شماره 5000 با 75% تخفیف ویژه - نیمه رند
11 رقمی 31 39 228 5000 400,000 تومان
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 3000 - نیمه رند
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 5000 - نیمه رند
14 رقمی 53 91 0088 22 5000 20,000 تومان
14 رقمی 23 29 2842 24 5000 20,000 تومان
لیست شماره اختصاصی 10 رقمی با پیش شماره 5000 با 30% تخفیف ویژه - نیمه رند
10 رقمی 103 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 112 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 121 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 126 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 127 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 129 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 203 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 206 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 211 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 213 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 214 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 216 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 219 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 220 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 223 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 239 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 244 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 251 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 253 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 254 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 256 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 259 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 265 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 266 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 271 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 274 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 275 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 278 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 279 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 283 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 289 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 290 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 291 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 295 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 297 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 298 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 299 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 301 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 307 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 310 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 311 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 315 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 316 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 319 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 322 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 323 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 327 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 331 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 332 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 334 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 335 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 336 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 338 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 340 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 342 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 344 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 345 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 347 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 350 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 351 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 352 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 356 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 357 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 360 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 361 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 364 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 365 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 367 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 369 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 370 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 375 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 376 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 377 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 381 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 386 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 387 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 390 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 392 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 395 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 396 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 397 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 398 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 399 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 401 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 406 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 407 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 411 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 416 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 417 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 419 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 421 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 423 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 425 248 5000 580,000 تومان
10 رقمی 426 248 5000 580,000 تومان
لیست شماره اختصاصی 9 رقمی با پیش شماره 5000 - رند
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 3000 - رند
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 5000 - رند
سایر شماره اختصاصی با پیش شماره 3000
سایر شماره اختصاصی با پیش شماره 5000
12 رقمی 97 45 36 22 5000 250,000 تومان
13 رقمی 13 56 050 22 5000 40,000 تومان
13 رقمی 87 67 445 22 5000 40,000 تومان