لیست شماره اختصاصی پنل اس ام اس

با دریافت یک شماره اختصاصی شما قادر به ارسال و دریافت SMS از طریق اینترنت خواهید بود و کلیه موبایلهای کشور قادر خواهند بود به شماره اختصاصی شما SMS ارسال کنند ، همچنین بوسیله این شماره می توانید به تمام موبایلهای کشور اعم از تالیا ، ایرانسل و همراه اول SMS ارسال نمائید.

مزایای استفاده از شماره اختصاصی برای ارسال و دریافت پیامک به شرح ذیل می باشد :
  •   امکان دریافت پیامک از مشتریان به صورت مستقیم
  •   امکان برگزاری مسابقات و نظرسنجی
  •   امکان راه اندازی پیام هوشمند برای پاسخگویی اتوماتیک به پیام های برنامه ریزی شده
  •   امکان راه اندازی منشی پیام کوتاه به منظور پاسخگویی اتوماتیک به کلیه پیامک های دریافت شده
  •   امکان شناسایی فرد ارسال کننده برای افرادی که همیشه با وی در ارتباط هستند
لیست زیر تنها بخش کوچکی از شماره های قابل واگذاری است. در صورتی که شماره مورد نظر شما در لیست زیر وجود ندارد لطفا  درخواست خرید شماره مورد نظر خود را در بخش تیکت ثبت نمایید.
کلیه مبالغ به تومان می باشد، لطفا در هنگام خرید دقت فرمایید امکان عودت وجه و یا تبدیل به اعتبار پیامک وجود نخواهد داشت
لیست شماره اختصاصی 11 رقمی با پیش شماره 5000 با 75% تخفیف ویژه - نیمه رند
11 رقمی 83 26 283 5000 25,000 تومان
11 رقمی 85 26 283 5000 25,000 تومان
11 رقمی 06 27 283 5000 25,000 تومان
11 رقمی 46 28 283 5000 25,000 تومان
11 رقمی 49 28 283 5000 25,000 تومان
11 رقمی 97 28 283 5000 25,000 تومان
11 رقمی 02 29 283 5000 25,000 تومان
11 رقمی 17 29 283 5000 25,000 تومان
11 رقمی 54 29 283 5000 25,000 تومان
11 رقمی 523 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 535 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 582 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 591 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 597 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 604 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 609 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 621 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 637 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 641 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 647 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 650 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 688 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 721 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 726 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 727 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 731 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 754 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 765 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 779 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 791 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 796 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 805 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 809 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 856 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 867 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 870 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 872 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 879 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 881 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 889 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 894 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 897 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 900 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 903 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 904 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 916 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 920 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 927 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 931 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 940 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 943 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 953 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 958 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 959 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 970 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 974 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 984 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 996 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 997 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 276 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 324 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 394 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 426 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 427 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 437 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 439 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 475 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 491 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 492 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 497 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 613 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 621 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 631 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 635 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 637 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 639 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 643 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 647 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 697 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 713 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 723 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 731 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 732 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 734 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 739 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 743 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 749 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 753 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 763 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 782 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 792 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 794 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 923 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 924 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 936 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 981 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 988 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 017 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 027 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 030 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 062 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 065 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 083 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 087 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 096 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 097 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 106 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 108 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 116 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 130 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 132 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 137 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 142 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 151 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 156 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 162 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 165 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 174 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 175 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 178 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 192 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 194 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 196 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 197 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 204 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 208 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 213 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 217 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 221 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 225 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 227 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 231 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 236 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 237 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 239 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 243 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 245 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 246 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 248 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 251 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 252 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 254 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 256 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 261 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 816 81 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 817 81 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 823 81 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 827 81 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 105 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 125 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 211 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 260 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 342 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 437 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 456 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 464 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 468 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 483 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 485 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 563 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 624 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 627 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 628 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 632 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 674 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 681 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 683 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 685 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 764 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 783 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 854 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 863 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 864 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 867 59 59 5000 25,000 تومان
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 3000 - نیمه رند
14 رقمی 131 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 143 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 146 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 164 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 167 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 174 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 178 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 179 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 192 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 211 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 216 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 231 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 238 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 243 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 245 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 248 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 263 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 268 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 274 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 283 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 284 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 287 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 292 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 293 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 297 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 305 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 308 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 311 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 314 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 321 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 326 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 327 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 330 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 336 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 341 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 342 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 343 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 353 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 362 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 363 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 370 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 371 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 372 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 377 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 378 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 383 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 391 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 403 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 407 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 414 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 416 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 417 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 419 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 422 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 425 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 428 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 429 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 431 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 435 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 438 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 440 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 442 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 445 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 446 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 451 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 452 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 453 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 457 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 460 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 461 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 462 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 463 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 464 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 465 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 468 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 469 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 470 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 471 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 472 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 473 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 479 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 481 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 482 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 483 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 484 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 485 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 487 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 489 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 497 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 498 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 507 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 508 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 517 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 518 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 522 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 523 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 524 000 6859 3000