لیست شماره اختصاصی پنل اس ام اس

با دریافت یک شماره اختصاصی شما قادر به ارسال و دریافت SMS از طریق اینترنت خواهید بود و کلیه موبایلهای کشور قادر خواهند بود به شماره اختصاصی شما SMS ارسال کنند ، همچنین بوسیله این شماره می توانید به تمام موبایلهای کشور اعم از تالیا ، ایرانسل و همراه اول SMS ارسال نمائید.

مزایای استفاده از شماره اختصاصی برای ارسال و دریافت پیامک به شرح ذیل می باشد :
  •   امکان دریافت پیامک از مشتریان به صورت مستقیم
  •   امکان برگزاری مسابقات و نظرسنجی
  •   امکان راه اندازی پیام هوشمند برای پاسخگویی اتوماتیک به پیام های برنامه ریزی شده
  •   امکان راه اندازی منشی پیام کوتاه به منظور پاسخگویی اتوماتیک به کلیه پیامک های دریافت شده
  •   امکان شناسایی فرد ارسال کننده برای افرادی که همیشه با وی در ارتباط هستند
لیست زیر تنها بخش کوچکی از شماره های قابل واگذاری است. در صورتی که شماره مورد نظر شما در لیست زیر وجود ندارد لطفا  درخواست خرید شماره مورد نظر خود را در بخش تیکت ثبت نمایید.
کلیه مبالغ به تومان می باشد، لطفا در هنگام خرید دقت فرمایید امکان عودت وجه و یا تبدیل به اعتبار پیامک وجود نخواهد داشت
لیست شماره اختصاصی 11 رقمی با پیش شماره 5000 با 75% تخفیف ویژه - نیمه رند
11 رقمی 604 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 621 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 641 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 642 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 647 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 678 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 689 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 702 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 704 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 712 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 719 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 726 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 734 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 735 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 741 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 742 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 745 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 748 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 751 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 754 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 765 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 776 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 779 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 784 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 790 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 791 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 796 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 798 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 801 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 802 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 803 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 804 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 805 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 806 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 807 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 808 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 809 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 810 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 811 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 812 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 813 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 814 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 831 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 835 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 843 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 849 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 853 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 856 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 859 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 867 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 870 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 872 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 878 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 879 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 881 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 884 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 886 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 889 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 893 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 894 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 897 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 904 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 915 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 916 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 918 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 920 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 923 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 927 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 931 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 935 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 936 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 938 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 943 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 948 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 958 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 959 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 966 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 967 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 969 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 970 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 973 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 974 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 976 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 977 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 983 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 984 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 988 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 989 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 992 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 996 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 997 63 57 5000 25,000 تومان
11 رقمی 439 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 497 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 619 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 635 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 637 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 647 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 694 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 697 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 723 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 732 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 739 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 763 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 781 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 783 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 794 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 934 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 961 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 963 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 964 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 974 58 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 016 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 017 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 018 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 026 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 027 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 028 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 037 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 043 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 045 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 046 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 048 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 051 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 052 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 062 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 063 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 064 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 065 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 069 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 074 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 076 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 079 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 081 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 082 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 083 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 087 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 093 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 096 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 097 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 098 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 102 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 106 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 108 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 112 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 132 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 137 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 142 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 153 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 157 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 162 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 165 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 174 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 175 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 178 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 182 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 188 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 192 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 194 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 196 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 197 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 204 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 208 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 213 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 217 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 221 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 225 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 227 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 231 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 236 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 237 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 239 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 243 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 245 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 246 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 248 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 251 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 252 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 254 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 256 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 261 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 268 59 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 816 81 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 823 81 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 827 81 58 5000 25,000 تومان
11 رقمی 093 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 146 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 154 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 184 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 194 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 228 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 237 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 238 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 241 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 271 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 275 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 285 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 338 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 358 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 375 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 384 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 435 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 438 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 463 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 468 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 482 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 483 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 627 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 628 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 654 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 681 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 683 59 59 5000 25,000 تومان
11 رقمی 746 59 59 5000 25,000 تومان
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 3000 - نیمه رند
14 رقمی 038 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 133 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 146 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 174 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 183 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 192 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 199 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 207 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 216 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 231 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 238 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 243 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 248 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 274 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 283 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 284 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 287 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 292 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 293 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 297 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 305 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 308 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 314 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 321 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 324 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 326 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 336 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 341 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 342 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 343 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 348 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 353 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 362 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 363 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 370 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 371 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 372 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 377 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 378 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 383 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 391 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 393 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 402 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 403 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 406 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 407 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی