لیست شماره اختصاصی پنل اس ام اس

با دریافت یک شماره اختصاصی شما قادر به ارسال و دریافت SMS از طریق اینترنت خواهید بود و کلیه موبایلهای کشور قادر خواهند بود به شماره اختصاصی شما SMS ارسال کنند ، همچنین بوسیله این شماره می توانید به تمام موبایلهای کشور اعم از تالیا ، ایرانسل و همراه اول SMS ارسال نمائید.

مزایای استفاده از شماره اختصاصی برای ارسال و دریافت پیامک به شرح ذیل می باشد :
  •   امکان دریافت پیامک از مشتریان به صورت مستقیم
  •   امکان برگزاری مسابقات و نظرسنجی
  •   امکان راه اندازی پیام هوشمند برای پاسخگویی اتوماتیک به پیام های برنامه ریزی شده
  •   امکان راه اندازی منشی پیام کوتاه به منظور پاسخگویی اتوماتیک به کلیه پیامک های دریافت شده
  •   امکان شناسایی فرد ارسال کننده برای افرادی که همیشه با وی در ارتباط هستند
لیست زیر تنها بخش کوچکی از شماره های قابل واگذاری است. در صورتی که شماره مورد نظر شما در لیست زیر وجود ندارد لطفا  درخواست خرید شماره مورد نظر خود را در بخش تیکت ثبت نمایید.
لیست شماره اختصاصی 11 رقمی با پیش شماره 5000 با 75% تخفیف ویژه - نیمه رند
11 رقمی 88 29 283 5000 14,900 تومان
11 رقمی 518 63 57 5000 14,900 تومان
11 رقمی 524 63 57 5000 14,900 تومان
11 رقمی 548 63 57 5000 14,900 تومان
11 رقمی 563 63 57 5000 14,900 تومان
11 رقمی 599 63 57 5000 14,900 تومان
11 رقمی 012 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 013 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 015 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 016 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 022 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 026 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 028 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 037 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 043 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 047 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 051 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 053 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 057 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 062 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 065 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 068 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 069 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 075 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 077 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 083 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 087 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 091 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 095 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 096 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 103 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 104 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 116 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 118 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 122 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 124 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 130 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 139 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 141 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 146 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 148 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 158 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 183 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 184 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 187 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 191 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 192 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 193 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 194 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 196 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 197 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 810 81 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 811 81 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 146 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 194 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 196 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 217 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 226 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 253 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 268 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 284 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 293 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 305 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 306 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 316 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 317 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 323 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 336 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 361 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 401 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 402 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 458 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 834 59 59 5000 14,900 تومان
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 3000 - نیمه رند
14 رقمی 038 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 061 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 157 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 195 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 205 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 207 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 214 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 223 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 224 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 234 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 238 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 239 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 243 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 246 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 254 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 256 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 257 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 262 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 263 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 266 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 268 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 269 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 271 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 279 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 283 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 287 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 288 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 292 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 294 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 295 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 296 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 298 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 299 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 305 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 309 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 319 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 322 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 325 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 327 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 331 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 336 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 337 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 340 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 341 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 342 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 346 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 348 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 349 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 350 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 353 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 358 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 362 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 364 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 369 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 371 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 372 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 373 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 377 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 381 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 382 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 383 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 385 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 391 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 393 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 395 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 399 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 402 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 406 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 411 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 412 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 415 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 416 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 417 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 418 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 419 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 422 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 425 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 428 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 429 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 432 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 435 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 438 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 439 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 441 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 442 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 445 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 446 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 449 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 450 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 453 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 454 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 455 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 457 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 460 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 461 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 465 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 468 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 471 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 472 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 479 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 481 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 482 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 483 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 484 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 485 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 489 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 491 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 495 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 497 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 498 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 499 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 506 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 508 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 515 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 516 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 517 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 520 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 522 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 523 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 524 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 526 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 528 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 530 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 532 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 534 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 535 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 537 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 538 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 539 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 541 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 543 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 547 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 549 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 552 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 553 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 559 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 560 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 561 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 562 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 564 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 565 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 571 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 575 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 578 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 580 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 584 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 585 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 586 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 587 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 588 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 589 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 591 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 593 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 595 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 596 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 598 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 601 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 603 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 605 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 607 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 609 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 610 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 611 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 612 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 613 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 615 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 616 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 617 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 618 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 620 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 625 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 626 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 627 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 628 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 630 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 632 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 634 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 635 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 636 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 637 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 639 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 641 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 642 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 643 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 649 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 654 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 657 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 663 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 665 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 667 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 668 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 670 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 671 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 672 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 675 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 683 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 688 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 691 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 694 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 695 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 697 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 698 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 702 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 704 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 707 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 709 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 037 001 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 371 001 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 274 002 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 142 004 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 110 005 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 039 008 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 814 040 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 903 044 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 940 112 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 880 132 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 675 140 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 360 164 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 602 167 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 799 209 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 751 433 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 902 685 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 903 685 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 906 685 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 912 685 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 434 124 8571 3000 19,900 تومان
14 رقمی 028 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 029 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 034 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 038 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 045 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 046 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 048 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 053 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 055 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 056 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 057 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 060 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 066 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 094 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 096 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 101 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 107 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 113 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 120 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 124 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 140 000 8632 3000