افزونه ارسال پيامک وردپرس (WordPress)

تاریخ : ۱۳۹۵/۹/۱۵120


افزونه ارسال پيامک وردپرس (WordPress)

افزونه ها در وردپرس به معناي برنامه هاي هستند که با اضافه کردن آنها به هسته اصلي، امکاناتي که به صورت مستقيم قابليت استفاده نداشتند، در دسترس قرار خواهند گرفت.


Copyright © RayganSMS.com 2015