آشنایی با سرویس پیام کوتاه


 تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ 20 Like

 آشنایی با سرویس پیام کوتاه

سرويس پيام كوتاه  (SMS)موفقيت بسيار بزرگي در دنياي بي سيم كسب كرده است. ميلياردهـاSMS  در طول روز ارسال مي گردد. در حال حاضر SMS مولد درآمد عمده اي براي شركت هايي است كه در حوزه تكنولوژي بي سيم كار مي كنند. برنامه هاي ابتكاري زيادي بر پايه SMS ساخته شده و هر روز بر تعداد آنها افزوده مي شود.
 SMS مخفف Short Message Service بوده كه تكنولوژي اي براي ارسال و دريافت پيام بـين تلفن هاي همراه است SMS. اولين بار در سال 1992 در اروپا بدعت گزاري گرديد و در همان ابتدا وارد استانداردهاي  GSMشد و بعدها به تكنولوژي هاي بي سيم مثل CDMA و TDMA منتقل گرديد. استانداردهاي GSM و SMS در ابتدا توسط ETSI توسـعه داده شـده انـد. در حـال حاضـر 3GPP مسئوليت توسعه و نگهداري استانداردهاي GSM و SMS را عهده دار مي باشد.  
همانگونه كه از نام  SMSسرويس پيام كوتاه مشـخص اسـت ميـزان داده قابـل ارسـال توسـط ايـن تكنولوژي بسيار محدود است. هر SMS حداكثر مي تواند 140بايت (1120بيت) داده را شامل شود. پس اگر رمز گذاري 7بيتي استفاده شود هر SMS مي تواند شامل 160 كاراكتر گردد. اين رمز گذاري بـرايكاراكترهاي لاتين مانند زبان انگليسي مناسب است .  
براي پياده سازي زبان هاي غيـر لاتـين ماننـد چينـي، عربـي و فارسـي نيـاز بـه رمزگـذاري 16  بيتـي (Unicode UCS2) مي باشد، اگر از اين روش رمزگزاري استفاده گردد هر SMS شامل 70 كـاراكترمي گردد.  
پيام هاي SMS از زبان هاي بين المللي پشتيباني مي نمايند و به تمامي زبان ها كه Unicode آنهـا را  پشتيباني مي كند مثل چيني، فارسي، ژاپني و كره اي بدون هيچ مشكلي عمل مي كند.  
علاوه بر متن SMS مي تواند داده هاي باينري را نيز حمل نمايد. امكان ارسال ringtone، تصـاوير،لوگو، wallpaper، انيميشن، كارت هاي ويزيت و... توسط پيام هاي SMS وجود دارد.  
يكي از بزرگترين مزاياي SMS اين است كه توسط 100% گوشـي هـايGSM  پشـتيباني مـي شـود.
تقريبا تمامي سرويس هايي كه توسط شركت هاي ارائه دهنده خدمات ارائه مي شود، شامل SMS نيـزمي باشد. بر خلاف SMS تكنولوژي هاي همراه ديگر مثل WAP و JAVA  توسط خيلـي از گوشـيهاي قديمي پشتيباني نميشود .Like 20

در باره نویسنده
مهدی رحمان زاده
کارشناس فناوری اطلاعات، طراح سایت و علاقه مند به حوزه وب و یادگیری تکنولوژی های کاربردی و نوین

ارسال نظر:سوال :  1  + 2  = 

نام کاربری :  
       
رمز عبور :  


 
نام :  
       
ایمیل :    


   


Copyright © RayganSMS.com 2015