مشاهده وبسایت رایگان اس ام اس دریافت سامانه پیامک رایگان

نمونه کد ios برای اس ام اس | ios sample code for sms


 تاریخ : ۱۳۹۸/۴/۴ 35 Like

نمونه کد ios برای اس ام اس | ios sample code for sms

رایگان اس ام اس یک وب سرویس کامل برای ارسال و دریافت پیامک و احراز هویت و مدیریت کامل آن برای شما فراهم کرده است که براحتی میتوانید از آن استفاده کنید.

در این پست از رایگان اس ام اس نمونه کد  swift ios Raygansms برای برنامه نویسان سیستم عامل محبوب ios را آماده کرده ایم...

 

همواره با افتخارهمراه شما برنامه نویسان گرانقدر خواهیم بود...

 

معرفی نمونه کد ios برای اس ام اس

 

در ابتدا کتابخانه را به پروژه خود اضافه کنید. برای استفاده از کتابخانه فایل Raygansms.framework را در قسمت Embdded Binaries تنظیمات پروژه تان اضافه کنید.

حالا می‌توانید در برنامه iOS تان از آن استفاده کنید.

برای استفاده از کتابخانه ابتدا یک نمونه از کلاس Raygansms ایجاد می کنید. دقت کنید اطلاعات ورودی مورد نیاز برای سازنده این نمونه نام کاربری و رمز سامانه پیامکی خودتان است. در ادامه هر یک از متدهای آنرا در زبان سویفت شرح می دهیم.

احراز هویت (متد getAuthHeader** )**

این متد رشته مورد نیاز برای احراز هویت (فیلد Authorization) را ایجاد می کند. این متد مقدار رشته ای بر می گرداند.

مقدار برگشتی متدها (شی Result)

متدهای دیگر کتابخانه (به غیر از getAuthHeader ) از این نوع بر می گردانند. این نوع شامل سه متغییر است. یکی Code از نوع ResultCode و بیانگر موفقیت آمیز بودن عملیات یا شماره خطا است. نوع Message متن نتیجه را مشخص می کند. نوع Result نتیجه مربوط به متد را مشخص می‌کند و می‌تواند عدد، رشته و از نوع JSON باشد.

نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
Code ResultCode کد نتیجه عملیات
Message String متن نتیجه عملیات
Result Any اطلاعات دیگر عملیات درخواستی
 
در کد زیر نمونه کدی برای دریافت اعتبار حساب استفاده شده است.
private let raygansms: Raygansms = Raygansms(username: "user", password: "pass");
private let Mobiles: [String] = [ "09120000000", "09120000001" ];
private var recipientsMessages: [RecipientsMessage] = []; 
private let MessageIDs: [String] = [ "1", "2" ];
private let PhoneNumber: String = "5000000000";
private let UserGroupID: String = "1";
private let PORT: Int = 90;
private let Hello: String = "سلام";
دقت کنید برای اجرا شما باید از کلاس Raygansms یک متغیر ایجاد کرده و متد مربوط به اجرا را در کد فرابخوانید. برای نمونه می‌توانید کد زیر را مشاهده کنید. در این کد اعتبار باقیمانده را دریافت می‌کند و آنرا چاپ می کند.
raygansms.GetCredit() { (result) in
	var text: String = "Code:\t\(String(describing: result?.Code))\nMessage:\t\(String(describing: result?.Message))"
	if(result?.Result != nil){
		text += "\nResult:\t\(String(describing: result?.Result))"
	}      }

        print("text:\(text)")
 };
در ادامه متدهای کتابخانه را شرح می دهیم.

ارسال پیام

ارسال پیام گروهی ( متد SendMessage )

از این متد برای ارسال پیام گروهی استفاده می شود. بدیهی است از این پیام برای ارسال پیام تکی نیز میتوان استفاده نمود.

نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
phoneNumber String شماره اختصاصی
message String متن پیام ارسالی
mobiles [String] آرایه ای از شماره موبایل ها برای ارسال پیام
UserGroupID String گروه پیام
SendDateInTimeStamp CLongLong تاریخ ارسال پیام به صورتTimeStamp (به ثانیه)
 
نمونه کد فراخوانی:
raygansms.SendMessage(phoneNumber: PhoneNumber, message: Hello, mobiles: Mobiles, userGroupID: UserGroupID, SendDateInTimeStamp: CLongLong(Date().timeIntervalSince1970)) { (result) in
// Your Code
}

ملاحضات:

در صورتی که تاریخ ارسال، از تاریخ فعلی کمتر باشد یا به عبارتی دیگر از زمان مورد نظر عبور کرده باشید، پیام مورد نظر در لحظه ارسال خواهد شد.

ارسال پیام متناظر ( متد SendCorrespondingMessage )

از این متد برای ارسال پیام متناظر استفاده می شود.

نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
phoneNumber String شماره اختصاصی
recipientsMessage [RecipientsMessage] آرایه ای از شماره ها و پیام های متناظر
UserGroupID String گروه پیام
 
نمونه کد فراخوانی:
raygansms.SendCorrespondingMessage(phoneNumber: PhoneNumber, recipientsMessage: recipientsMessages, userGroupID: UserGroupID) { (result) in
// Your Code
}
ارسال پیام به پورت خاص ( **متد** **SendMessageToPort** )

از این متد برای ارسال پیام به پورت خاص استفاده می شود.

نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
phoneNumber String شماره اختصاصی
recievePortNumber Int شماره پورت دریافت پیام
sendPortNumber Int شماره پورت دریافت پیام
UserGroupID String گروه پیام
recipientsMessage [RecipientsMessage] آرایه ای از شماره ها و پیام های متناظر
 
نمونه کد فراخوانی:
raygansms.SendMessageToPort(phoneNumber: PhoneNumber, recievePortNumber: PORT, sendPortNumber: PORT, userGroupID: UserGroupID, recipientsMessage: recipientsMessages) { (result) in
// Your Code
}
مشاهده وضعیت ارسال پیام گروهی ( **متد** **GroupMessageStatus** )

از این متد برای واکشی، وضعیت لیست پیام های ارسالی استفاده می شود.

نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
groupMessageId String شناسه گروه ارسال پیام
 
نمونه کد فراخوانی:
raygansms.CorrespondingMessageStatus( messageId: MessageIDs) { (result) in
// Your Code

 

مشاهده وضعیت ارسال پیام متناظر ( **متد** **CorrespondingMessageStatus** )

از این متد برای واکشی ، وضعیت لیست پیام های ارسالی استفاده می شود.

نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
messageId [String] شناسه گروه ارسال پیام
 
نمونه کد فراخوانی:
raygansms.GetGroupMessageId(groupId: UserGroupID) { (result) in
// Your Code
}
دریافت شناسه گروه پیام ( **متد** **GetGroupMessageId** )

از این متد برای دریافت ، شناسه گروه پیام ارسالی استفاده می شود.

نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
groupId String شناسه ارسال پیام کاربر
 
نمونه کد فراخوانی:
raygansms.GetGroupMessageId(groupId: UserGroupID) { (result) in

// Your Code

}
پیام های دریافتی ( **متد** **ReceiveMessages** )

از این متد برای واکشی ، لیست پیام های در یافتی استفاده می شود.

نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
phoneNumber String شماره اختصاصی
startDate CLongLong تاریخ شروع به صورت TimeStamp
EndDate CLongLong تاریخ پایان به صورت TimeStamp
page Int شماره صفحه
 
نمونه کد فراخوانی:
raygansms.ReceiveMessages(phoneNumber: PhoneNumber, startDate: CLongLong(Date().timeIntervalSince1970), EndDate: CLongLong(Date().timeIntervalSince1970), page: 1) { (result) in
// Your Code
}
دریافت اعتبار ( **متد** **GetCredit** )

از این متد برای واکشی ، اعتبار کاربر استفاده می شود.

نمونه کد فراخوانی:

raygansms.GetCredit() { (result) in

// Your Code

}
قیمت پیامک ( **متد** **GetPrices** )

از این متد برای واکشی تعرفه ارسال پیامک توسط کاربر استفاده می شود.

نمونه کد فراخوانی:

raygansms.GetPrices() { (result) in
// Your Code
}
بررسی شماره ها در لیست سیاه ( **متد** **ShowWhiteList** )

خروجی متد زیر لیست شماره موبایل هایی است که در لیست سیاه قرار ندارند.

نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
Mobiles [String] لیستی از شماره موبایل ها برای بررسی
 
نمونه کد فراخوانی:
raygansms.ShowWhiteList(Mobiles: Mobiles) { (result) in
// Your Code
}
تفسیر کد های خروجی
 
نوع ResultCode کد خطا توضیح خطا
Success 0 عملیات با موفقیت انجام شد
DocError 1001 فرمت سند ارسالی صحیح نمی باشد
NumberError 1002 شماره اختصاصی وارد شده معتبر نمی باشد
DateError 1003 فرمت تاریخ ارسالی صحیح نمی باشد
ParamError 1004 پارامتر های ارسالی برای درخواست مورد نظر معتبر نمی باشد
OwnNumberError 2001 مالکیت شماره اختصاصی مورد نظر برای کاربری وارد شده معتبر نمی باشد
UserError 2002 کاربری مورد نظر مجوز استفاده از وب سرویس را ندارد
IPError 2003 آدرس آی پی ، درخواست دهنده غیر مجاز می باشد
DateRangeError 2004 تاریخ ارسال در نظر گرفته شده در محدوده مجاز نمی باشد
UserListError 2005 تعداد مخاطبین حداکثر می تواند50000عدد باشد
MessageLengthError 2006 طول پیام نمی تواند بیش از10پیام باشد
PortError 2007 مقدار وارد شده برای شماره پورت غیر مجار می باشد
PageError 2008 مقدار وارد شده برای شماره صفحه غیر مجاز می‌باشد
UserInfoError 2009 خطا در واکشی اطلاعات کاربری
RegisterInfoError 3001 خطا در ثبت اطلاعات
GroupError 3002 خطا در دریافت گروه پیام
CreditError 3003 اعتبار کافی نمی باشد
ServiceError 3004 سرویس مورد نظر برای اپراتور مد نظر ، تعریف نشده است
ServerError 5001 به دلیل خطای داخلی ، سرور قادر به پاسخگویی نیست
SendError 5002 در هنگام ارسال پیام خطایی رخ داده است
ReceiveError 5003 در هنگام دریافت نتیجه ارسال پیام خطایی رخ داده است
ParamSendError 5004 برخی پیام ها در هنگام ارسال با خطا مواجه شده اند
 
1. ارسال پیامک آنی و سریع (وب سرویس احراز هویت پیامکی) ارسال خودکار کد فعال سازی بابت احراز هویت(متد AutoSendCode)
 
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
phoneNumber String شماره موبایلی که قرار است کد فعال سازی به آن ارسال شود
footer String متنی که تمایل دارید در انتهای پیامک فعال سازی شما ارسال شود، مانند SMSPanel.Trez.ir درصورت تمایل می توانید این مقدار را خالی ارسال نمایید

 

نمونه پیامک ارسالی این متد:

با سلام ، کد تایید شما : 247944 SMSPanel.Trez.ir

مقدار بازگشتی این متد یک عدد بزرگتر 2000 می باشد که با این عدد می توانید با وب سرویس قدیمی اقدام به دریافت وضعیت پیامک ارسالی نمایید. در ضمن این کد هیچ ارتباطی به کد فعال سازی ندارد و با آن فرق دارد.

 

متد بررسی صحت کد فعال سازی (متد CheckSendCode)

 

نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
reciptionNumber String شماره موبایلی که کد فعال سازی به آن ارسال شده است
code String کد که برای کاربر ارسال شده و او این کد را در نرم افزار و یا سایت شما وارد کرده است
 
ارسال کد فعال سازی دلخواه بابت احراز هویت (متد SendMessageWithCode)
 
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
reciptionNumber String شماره موبایلی که قرار است کد فعال سازی به آن ارسال شود
code String متنی که شامل کد فعال سازی می باشد مثلا :کد فعال سازی شما : 123456 SMSPanel.Trez.ir
 
مقدار بازگشتی این متد یک عدد بزرگتر 2000 می باشد که با این عدد می توانید با وب سرویس قدیمی اقدام به دریافت وضعیت پیامک ارسالی نمایید. در ضمن این کد هیچ ارتباطی به کد فعال سازی ندارد و با آن فرق دارد.
 

مشاوره شما افتخار❤️ماست

ثبت نام رایگان در سامانه پیامک رایگان اس ام اس

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به شماره های 01132290134 و یا 09116665601 تماس حاصل نمایید.Like 35

در باره نویسنده
ابوالفضل برزگران
کارشناس نرم افزار(وب مستر-ایده پرداز) علاقه مند به حوزه ی سئو
پست های مرتبط

ارسال نظر:سوال :  1  + 1  = 

نام کاربری :  
       
رمز عبور :  


 
نام :  
       
ایمیل :    


   

جستجو
 

خرید پنل اس ام اس (رایگان) در چند لحظه و دریافت سامانه پیامک با امکانات کامل و نامحدود پنل اس ام اس
سایر خدمات ما
طراحی سایت
طراحی و تولید نرم افزار
نرم افزار جامع دهیاری
جستجوگر هوشمند خبر
رایگان اس ام اس
پنل اس ام اس تعرفه پیامک نمایندگی
ثبت نام رایگان شماره اختصاصی ورود به سامانه
سامانه پیام کوتاه وب سرویس پیامک انتقال پیامک
سوالات متداول امکانات سامانه پیامک تماس با ما
وب سرویس ارسال پیامک ویژه برنامه نویسان پلاگین وردپرس ارسال پیامک
ارسال پیامک از طریق url- وب سرویس ارسال پیامک rest انتقال پیامک های دریافتی به سایت شما
تماس با ما
آدرس : مازندران، بابل، خیابان نواب صفوی، روبروی اشرفی 16
تلفن : 01132290134
فکس : 02189774876
ایمیل : info [a] raygansms.com
پیامک : 30006859
تلگرام : @RayganSMS