بانک پیامک > پیامک های عرفانی > پیامک های فلسفی و عرفانی


چه امید بندم در این زندگانی
که در نا امیدی سر آمد جوانی
سرآمد جوانی و ما را نیامد
پیام وفایی از این زندگانی . . .

تعداد ارسال ۱۵

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

 بخاطر بسپاریم که : بخشنده از دست نمی دهد .او همواره در حال بدست آوردن است . . .

تعداد ارسال ۱۱

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

سخت است یکرنگ ماندن،در دنیایى که مردمش براى پررنگ شدن حاضرند هزار رنگ باشند . . .

تعداد ارسال ۴

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

 مسئله ، خستگی از اعتماد های شکسته است

تعداد ارسال ۳

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اگر حق با شماست خشمگین شدن نیازی نیست و اگر حق با شما نیست ، هیـچ حقی برای عصبانی بودن ندارید . . . 

تعداد ارسال ۲

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

ایستادگی کن تا روشن بمانی ...شمع های افتاده خاموش می شوند . . .(احمد شاملو)

تعداد ارسال ۲

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

در زندگی منتظر معجزه نباش ، خودت معجزه ی زندگیت باش . . .

تعداد ارسال ۲

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

هر وقت در فریب دادن کسی موفق شدی،به این فکر نباش که اون چقدر احمق بوده،به این فکر کن که اون چقدر به تواعتماد داشته .

تعداد ارسال ۲

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

دوست خوب داشتن بهتر از تنهایی و تنهایی بهتر از با هر کس بودن است . . .

تعداد ارسال ۲

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

دنیای بیرحمیست،چه زود پیش چشم عزیزانمان ارزان می شویم...چاره کم کردن رابطه ست که لااقل به مفت نفروشنمان . . . 

تعداد ارسال ۱

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

سر آخر، چیزی که به حساب می آید تعداد سالهای زندگی شما نیست،بلکه زندگی ای است که در آن سالها کرده اید . . . 

تعداد ارسال ۱

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

کسانی که از روی گذشته تان شما را قضاوت می کنند،به آینده تان تعلق ندارند !

تعداد ارسال ۱

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

چه داروی تلخی است وفاداری به خائن،صداقت با دروغگو و مهربانی با سنگدل . . .

تعداد ارسال ۱

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

خیلی چیز ها هستند که وقتی به دستشان می آوری،دیگر آنها از تو نیستند .تویی که در دست آنهایی . . . 

تعداد ارسال ۱

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

بزرگترین تراژدی زندگی انسانی اینه که : داشته هامون رو قدر ندونستیم ، اما میخوایم نداشته ها رو بدست بیاریم . . .

تعداد ارسال ۱

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

انسان ها تنها موجودات زمین هستن که ادعا میکنن خدایی هست،ولی تنها موجوداتین که رفتارشون طوریه انگار خدایی وجود نداره!

تعداد ارسال ۱

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

آموخته ام هرگاه کسی یادم نکرد؛ من یادش کنم!شاید او تنهاتر از من باشد . . .

تعداد ارسال ۱

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

بترسیم از گناه در برابر شاهدی که خودش قاضی خواهد بود…!

تعداد ارسال ۱

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

از "یا حسین" تا " با حسین " فرسنگها فاصله است،کوفیان نیز " یا حسین" گفتند ولی " با حسین " نماندند . . . 

تعداد ارسال ۱

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

گر به دولت برسی مست نگردی مردی
گر به ذلت برسی پست نگردی مردی
اهل عالم همه بازیچه دست هوسند
گر تو بازیچه این دست نگردی مردی . . .

تعداد ارسال ۱

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

از روزهای تکراری ، استفاده ای غیر تکراری بکنید ،شاید هدف از اینهمه تکرار همین باشد . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اگر دیگر همه از اب گل الود ماهی میگیرند،از بدیشان نیست!آبهای تمیز دیگر ماهی ندارند!!

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اگر میخواهید خواب هایتان تعبیر شوند ،اول باید بیدار شوید .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اگربه یک سگ غذا بدی و ازش مراقبت کنی فکر میکنه که تو خدایی!اما اگر به یک گربه غذا بدی و ازش نگه داری کنی اون فکر میکنه که حتما خداست

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اگه یه روز حس کردی تویه یه زمان عاشق دونفری دومی انتخاب کن!چون اگه واقعا عاشق اولی بودی به عشق دومی گرفتار نمیشدی !!

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

امن‌ترین جای استخر ، قسمت کم عمق آن است...اما نه برای کسی که شیرجه می‌زند . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

بدانید و به هوش باشید که اسلام، در فقر پا گرفت و در طمع مسلمان‌نماها به خون نشست . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

برای دوست داشتن وقت لازم است، اما برای نفرت گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

برای زنده ماندن دوخورشید لازم است .یکی دراسمان ویکی در قلب . . . 

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

آدمـها را به انــدازه لــیاقــت آنها دوست بدار و به انــدازه ظــرفــیت آنها ابراز کــن . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

بلکه مو خاکستری ها هستند! چارلی چاپلین

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

به گذشتۀ خود هرگز نمی اندیشم، مگر آنکه بخواهم از آن نتیجه ای بگیرم . . .( جواهر لعل نهرو )

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد،اما هر وقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند: “مگه کوری؟”

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

بودن با کسی که دوستش نداری  ونبودن با کسی که دوستش داری هر دو رنج است،پس اگر همچون خود نیافتی،همچون خدا تنها باش . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

پرهیز باد تو را از "غضب" که آغازش سفاهت است و انجامش ندامت 

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

تاریخ فقط برای خواندن نیست، برای عبرت گرفتن هم هست

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

تمام مشکلات دنیا این است که احمق های متعصب کاملا از حرفشان مطمئن اند،اما آدم های عاقل همیشه شک دارند.

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

توهین کردن،نمایش اقتدار افراد ضعیف است !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

چرا هیچوقت هیچ چیز همین حالا نیست..

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

در بدترین روزها امیدوار باش، که همیشه زیباترین باران از سیاه ترین ابر می بارد . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

در جستجوی قلبِ زیبا باش نه صورتِ زیبا،زیرا هر آنچه زیباست همیشه خوب نمیماند،امـا آنچه خوب است همیشه زیباست . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

در زندگی ات سه چیز را تجربه کن*دوست داشتن را برای تجربه*عاشق شدن را برای هدف*فراموش کردن را برای قبول واقعیت .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

خدا دوستدار آشناست ، عارف عاشق می خواهد نه مشتری بهشت . . دکتر علی شریتی

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند،مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

دکتر شریعتی:خداوندا، مگذار آنچه را که حق می دانم،به خاطر آنچه که بد می دانند، کتمان کنم . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

کسانی که معنی دوست داشتن ، عشق و ایثارو خلوص را میفهمند و خوب می فهمند خدا را به آسانی می شناسند. دکتر علی شریعتی

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

گاه در زندگی ، موقعیت هایی پیش میآید که انسان باید تاوان دعاهای مستجاب شده خود را بپــردازد . . . 

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

گمشده این نسل اعتماد است نه اعتقاد،اما افسوس که نه بر اعتماد اعتقادیست و نه بر اعتقادها اعتماد . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

ﮔﯿﺮﻡ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﯿﺎﻩ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺍﺳﺖ ، ﺗﻮﺷﻤﻊﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻦ،ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﯽ 

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

ما اغلب مدتها به درهایی که شادی را برما بسته است،نگاه می کنیم ولی هیچ گاه کسی را که برایمان درهای شادی را می گشاید نمی بینیم . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

ما خوب یاد گرفتیم در آسمان مثل پرندگان باشیم و در آب مثل ماهیها،اما هنوز یاد نگرفتیم روی زمین چگونه زندگی کنیم( ریچارد نیکسون )

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

ﻣﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﻳﺮ ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻴﻢ...ﻭ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﻳﺮﺗﺮ.

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی، بدان که زندگی می کنی . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

محبوبه یک پیر مرد بودن بهتر است تا کنیز یک مرد جوان بودن . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

مشکلات امروز تو برای امروز کافی ست، مشکلات فردا را به امروز اضافه نکن . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم ، احساس می کنیم و وقتی که باید احساس کنیم ، فکر می کنیم . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

هر وقت داشتی یه ادمی رو تو ذهنت بزرگ می کردی،جا واسه پشیمونی هم بذار . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

شریک زندگی ات را با دقت انتخاب کن...نود و پنج درصد خوشبختیها و بدبختی های زندگی ات،ناشی از همین یک تصمیم خواهد بود . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

ﺷﻤﻊ ﺑﺎﻥ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻮﺭﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ!ﺍﯾﻦ همه ی ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽﺍﺯ ﺗﻮﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

شهرت بیشتر برازنده ی مردگان است و لباس عاریه ای است که به تن زندگان مضحک مینماید . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

عادت یا بهترین خدمتکار ماست، یا بدترین اربابمان . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

عشق برای زن سرمایه ای است که تا صد در صد منفعت ندهد،آن را به کسی نمی سپارد . . .(شکسپیر)

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

عشق تنها کار بی چرای عالم است ، چه ، آفرینش بدان پایان می گیرد . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

عشق نخستین بخش از کتاب مفصل بیوفائی است . . . 

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

دوستت دارم ها رو بگین...قبل از اینکه،به دوستت داشتم تبدیل بشن . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

رابطه ای رو که مرده ، هر ۵ دقیقه ۱ بار نبضشو نگیر...دیگه مرده . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

روز ها تکراری نیست...این ماایم که کارهای تکراری میکنیم………

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

زندگی گره ای نیست که در جستجوی گشودن آن باشیم، زندگی واقعیتی است که باید آن را تجربه کرد . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

سخت است حرفت را نفهمند، سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند، حالا میفهمم، که خدا چه زجری میکشد وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ، اشتباهی هم فهمیده اند."دکتر علی شریعتی" 

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

هرگز داشته هایت را به نداشته هایت نفروش،شاید وقتی به نداشته هایت رسیدی،حسرت داشته هایی را بکشی که ارزان فروختی . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

هزاران معجزه میان آسمان و زمین معطل است!دستی باید تا معجزه ها را فرود آورد . . . 

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

همه بشرند اما فقط بعضی ها انسان اند . . .دکتر شریعتی

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

همیشه در زندگیت جوری زندگی کن که ” ای کاش” تکیه کلام پیریت نشود . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

همیشه سکوت ، یک جنایت جنگی ست،وقتی ظلمِ ظالم بر مظلوم را می بینی و ساکت می نشینی . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

هیچ انتظاری از کسی ندارم! و این نشان دهنده ی قدرت من نیست !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

هیچ ورزشی برای " قلب"،مفید تر از خم شدن و گرفتن دست " افتادگان" نیست . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

وفادارترین زن ها نه موطلایی ها هستند، نه مو خرمایی ها و نه مو مشکی ها

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

وقتی خدا مشکلت رو حل میکنه،به تواناییش ایمان داری!وقتی خدا مشکلت رو حل نمی کنه،به تواناییت ایمان داره . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

یادمان باشد که : آن هنگام که از دست دادن عادت می شود،به دست آوردن هم دیگر آرزو نیست . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

سامانه پیامک رایگان اس ام اس ، پیشرفته ترین و بروزترین پنل اس ام اس و سامانه اس ام اس در کشور

وب سایت رایگان اس ام اس (RayganSMS.com), بروزترین و پیشرفته ترین ارائه دهندۀ سامانه پیامک در کشور می باشد. پنل اس ام اس یا سامانه پیام کوتاه نرم افزاری تحت وب است که به کاربران امکان ارسال و دریافت پیامک به صورت ارسال پیامک تکی ، ارسال پیامک گروهی ، ارسال پیامک زمانبندی، ارسال پیامک دوره ای ، ارسال پیامک متناظر و ارسال پیامک انبوه را می دهد. هدف اولیه رایگان اس ام اس، ایجاد سامانه ای با کاربری آسان و کاربردی جهت ارسال پیامک تبلیغاتی برای انواع کسب و کارهای مختلف و همچنین ارسال پیامک در حوزه اطلاع رسانی و خدماتی برای همه مراکز دولتی و خصوصی با قابلیت ارسال به همه شماره ها(حتی افرادی که قابلیت دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کردند) می باشد. پنل پیامکی ما به هیچ نرم افزار و دستگاه جانبی احتیاج ندارد و حتی نیازی به اتصال مداوم به اینترنت وجود ندارد، بلکه سامانه می تواند به صورت خودکار پیامک های شما را در زمانی که از پیش تعیین نموده اید(ارسال پیامک زمانبندی)، ارسال کند.
سامانه پیام کوتاه رایگان اس ام اس این قابلیت را دارد که بسته به نیاز شما،درخواست های شما در حوزه پیامک را دریافت و بررسی نماید و در صورت صلاحدید تیم تولید و اجرایی درخواست شما را پیاده سازی و بصورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار دهد.
وب سرویس ارسال اس ام اس و همچنین امکان ارسال پیامک از طریق url به کاربران این امکان را می دهد که با کد نویسی بسیار ساده قابلیت ارسال پیامک را بصورت کاکلا رایگان به وب سایت و یا نرم افزار تحت ویندوز خود اضافه نمایند
سامانه پیامک رایگان اس ام اس در راستای تکریم مشتریان خود به کاربرانی که پنل اس ام اس خود را بالای 50،000 تومان شارژ نمایند،یک شماره اختصاصی پیامکی بصورت رایگان اهدا می نماید.