بانک پیامک > پیامک های مذهبی > پیامک های روز عرفه


الهى چون در تو مى نگرم از آنچه خوانده ام شرم دارم

تعداد ارسال ۳

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

خوشا دل سپردن به عشق خدایی / ز قید هوس های دنیا رهایی خوشا، از گناهان همه توبه کردن / به درگاه حق، نیمه شب، چهر سایی خوشا بر فراز جهان پر گشودن / گذشتن ز خودبینی و خود نمایی . . .

تعداد ارسال ۲

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

یا رب ز گناه زشت خود منفعلم / وز قول بد و فعل بد خود خجلم/ فیضی به دلم ز عالم قدس رسان / تا محو شود خیال باطل ز دلم . .

تعداد ارسال ۱

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

از پنجره ی روزگار به درخت عمر که مینگرم / خوشتر از یاد خداوند ثمری نیست

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

از خدا برگشتگان را کار چندان سخت نیست سخت کار ما بود کز ما خدا برگشته است . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

در روز عرفه، دست های خود را به سوی آن بی نیاز بالا می بریم و پیوسته دعا می کنیم: خدایا! غروب این روز را با غروب گناهانمان یکی گردان . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

در زلال آفتاب نگاه خداوند، قنوت عشق را عاشقانه به زمزمه می نشینیم، در روز عرفه که سجاده ای به وسعت هستی گسترده است . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

در سکوتی که دلت دست دعا باز نمود یاد ما باش که محتاج دعاییم هنوز . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

دل در جوشش ناب عرفه، وضو می گیرد و در صحرای تفتیده عرفات، جاری می شود. آن جا که ایوان هزار نقش خداشناسی است .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

رحمت اوست که پیوسته پناه من و توست/جز خدا کیست که در سایه ی مهرش باشیم...

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

روز عرفه ، روز نیایش و روز بارش چشم های خاکیان بر شما آسمانیان مبارک باد و التماس دعا در لحظات قشنگ خلوتتان . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

روز عرفه روز بریدن از خاک و پیوند با افلاک و روز توسل به مقام ربوبیت حضرت حق است

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

روز عرفه، بر عارفان حق، آنان که از خیمه وجود خویش بیرون می آیند و با آتش شوق و اشتیاق وصال، به دعا و نیایش متوسل می شوند، خجسته باد.

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

روز عرفه، روز بی پیرایگی و آراستگی در عرفات خدا و روز زمزمه رازمندی های حسین و روز برخورد اشک و لبخند است . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

روز عرفه، روز رسیدن به غایت آمال عارفان و روز همجواری با عرش الهی است. این روز فرخنده بر شما مبارک

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

روز عرفه، روزی است که حق تعالی بندگان خویش را به عبادت و اطاعت خود دعوت کرده و از آن سوی سفره جود خود را برای آنها گسترانیده است.

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

سلام بر عرفه که جانمان را به رایحه و خنکای نسیم نوازش می دهد . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

عرفه آمد و من باز مصفا نشدم، حاجی معتکف یوسف زهرا نشدم، همه گشتند سفید و دل من هست سیاه، باز هم شکرکه پیش هم رسوا نشدم التماس دعا

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

عرفه روزی است که خدا درهای مغفرت و بخشش و رحمتش را بر روی بندگان خود آنان می گشاید

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

مطمئن باش ، حرفهایت هرچند تکراری باشد یکی هست که به آنها گوش میدهد آن کسی نیست جز خدا

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

می‎خواهم در ابری‎ترین لحظه‎ها فریاد بزنم و از باران عرفه سیراب شوم . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

هرچه حضرت امام حسین (ع) در دعای عارفانه عرفه اش ازخدا طلبید ارزانی گل وجودتان.التماس دعا.

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

یا رب به محمد و علی و زهرا / یا رب به حسین و حسن و آل عبا کز سر لطف بر آر حاجتم در دو سرا / بی منت خلق یا علی الاعلا .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

یا رب رو سیاهم مکنی / محتاج گدا و پادشاهم مکنی مو سیه ام کردی به رحمت خویش / با موی سپید رو سیاهم مکنی . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

الهی ، مرا عمل بهشت نیست و طاقت دوزخ ندارم اکنون کار با فضل تو افتاد . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

ای جمله بی کسان عالم را کَس / یک جو کرمت یار من بی کَس بس/ هر کَس به کسی و حضرتی می نازد / جز حضرت تو ندارد این بی کَس ، کَس

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

این روزها چه روزهای با عظمتی است؛ موسی به طور می رود و فاطمه به خانه علی، ابراهیم با اسماعیل به قربانگاه، محمد با علی به غدیر و حسین با تمام هستیش به کربلا! روز عرفه و عید قربان مبارک.

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اینک مواقف عرفات است بنگرش طولش چو عرض جنت و صد عرش اکبرش جبریل خاطب عرفات است روز حجّ از صبح تیغ و از جبل الرحمه منبرش

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

آمدم تا عرفه معرفتم کمتر شد خواستم پاک شوم پست شدم بدتر شد امدم تا سر کویت به دو عالم ندهم دادی ام دست خودم کار از این بدتر شد . . . التماس دعا

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

آه ای خیمه نشین عرفات وارث خون قتیل العبرات در کجایی که دلم بی تاب است تشنه ام وصل تو جانم ناب است

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

آیا در رؤیاهایتان، سبکبالی و لذت پرواز روح را احساس کرده اید؟ عرفه، رؤیایی است که به حقیقت می پیوندد

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

بار الها! دفتر جرم مرا روز جزاباز مکن من به امید عطای تو خطا کار شدم . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

تو آنچنانی که من دوست دارم ، پس مرا آنچنان کن که تو دوست داری . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

جز وصل تو دل به هرچه بستم توبه / بی یاد تو هر جا که نشستم توبه در حضرت تو توبه شکستم صد بار / زین توبه که صدبار شکستم توبه . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

چه خوب شد عرفه دلبرم صدایـم کرد خدا به خاطر ارباب این عطایـم کرد به دامن جبل الرحمه پا به پای حبیب به آستان رفیع دعا رهایـم کرد . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

حاجیان گرم دعا و زائر اصلی برفت رفته سمت کربلای پر بلا امشب حسین اگر باشد گناه عالمینم چه غم دارم که غمخوار حسینم

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

حمد می گوییم خدای مهربان / خالق و سازنده این مکان آفریده این زمین و آسمان / کائنات و جمله موجود آن . . . روز عرفه مبارک

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

خدایا دیده ای بینا به من ده / دلی پر شور و بی پروا به من ده دستم از هر چیز خالیست / دلی سرشار چون دریا به من ده . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

خدایا من اگر بد کنم تو را بنده های خوب بسیار است اما تو اگر مدارا نکنی من را خدای دیگر کجاست ؟

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

خدایا من چه سازم خسته ی راهی درازم نه فرهادم که مرُد از داغ شیرین، نه ایوبم که با دنیا بسازم . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

خدایا! آن‌گاه که جان ها و اندیشه ها از نسیم فرح‌بخش نام و یادت سرشار است، بگذار در برکه عرفه، خود را از زنگار غفلت و معصیت شست‌وشو دهیم . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

خوشا آن بنده با عهد و پیوند / که دارد بازگشتی با خداوند به کام خویش اگر چندی رود راه / چو باز آید نیاز آرد به درگاه . . .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

خوشا آن بنده با عهد و پیوند / که دارد بازگشتی با خداوند به کام خویش اگر چندی رود راه / چو باز آید نیاز آرد به درگاه . . . روز عرفه مبارک

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

سامانه پیامک رایگان اس ام اس ، پیشرفته ترین و بروزترین پنل اس ام اس و سامانه اس ام اس در کشور

وب سایت رایگان اس ام اس (RayganSMS.com), بروزترین و پیشرفته ترین ارائه دهندۀ سامانه پیامک در کشور می باشد. پنل اس ام اس یا سامانه پیام کوتاه نرم افزاری تحت وب است که به کاربران امکان ارسال و دریافت پیامک به صورت ارسال پیامک تکی ، ارسال پیامک گروهی ، ارسال پیامک زمانبندی، ارسال پیامک دوره ای ، ارسال پیامک متناظر و ارسال پیامک انبوه را می دهد. هدف اولیه رایگان اس ام اس، ایجاد سامانه ای با کاربری آسان و کاربردی جهت ارسال پیامک تبلیغاتی برای انواع کسب و کارهای مختلف و همچنین ارسال پیامک در حوزه اطلاع رسانی و خدماتی برای همه مراکز دولتی و خصوصی با قابلیت ارسال به همه شماره ها(حتی افرادی که قابلیت دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کردند) می باشد. پنل پیامکی ما به هیچ نرم افزار و دستگاه جانبی احتیاج ندارد و حتی نیازی به اتصال مداوم به اینترنت وجود ندارد، بلکه سامانه می تواند به صورت خودکار پیامک های شما را در زمانی که از پیش تعیین نموده اید(ارسال پیامک زمانبندی)، ارسال کند.
سامانه پیام کوتاه رایگان اس ام اس این قابلیت را دارد که بسته به نیاز شما،درخواست های شما در حوزه پیامک را دریافت و بررسی نماید و در صورت صلاحدید تیم تولید و اجرایی درخواست شما را پیاده سازی و بصورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار دهد.
وب سرویس ارسال اس ام اس و همچنین امکان ارسال پیامک از طریق url به کاربران این امکان را می دهد که با کد نویسی بسیار ساده قابلیت ارسال پیامک را بصورت کاکلا رایگان به وب سایت و یا نرم افزار تحت ویندوز خود اضافه نمایند
سامانه پیامک رایگان اس ام اس در راستای تکریم مشتریان خود به کاربرانی که پنل اس ام اس خود را بالای 50،000 تومان شارژ نمایند،یک شماره اختصاصی پیامکی بصورت رایگان اهدا می نماید.