ثبت نام رایگان در سامانه پیامک رایگان اس ام اس ورود به پنل پیامک رایگان اس ام اس
ثبت نام رایگان است
ثبت نام رایگان است!
چرا رایگان اس ام اس
چرا رایگان اس ام اس ؟
نمایندگی متفاوت
نمایندگی متفاوت
بیشتر می خواهم بدانم
بیشتر می خواهم بدانم
امکانات سامانه پیامک رایگان
امکانات سامانه
تفاوت های RayganSMS
تفاوت های RayganSMS
لیست شماره اختصاصی
با دریافت یک شماره اختصاصی شما قادر به ارسال و دریافت SMS از طریق اینترنت خواهید بود و کلیه موبایلهای کشور قادر خواهند بود به شماره اختصاصی شما SMS ارسال کنند ، همچنین بوسیله این شماره می توانید به تمام موبایلهای کشور اعم از تالیا ، ایرانسل و همراه اول SMS ارسال نمائید.

مزایای استفاده از شماره اختصاصی برای ارسال و دریافت پیامک به شرح ذیل می باشد :
  •   امکان دریافت پیامک از مشتریان به صورت مستقیم
  •   امکان برگزاری مسابقات و نظرسنجی
  •   امکان راه اندازی پیام هوشمند برای پاسخگویی اتوماتیک به پیام های برنامه ریزی شده
  •   امکان راه اندازی منشی پیام کوتاه به منظور پاسخگویی اتوماتیک به کلیه پیامک های دریافت شده
  •   امکان شناسایی فرد ارسال کننده برای افرادی که همیشه با وی در ارتباط هستند
لیست شماره اختصاصی 11 رقمی با پیش شماره 5000 با 75% تخفیف ویژه - نیمه رند
11 رقمی 28 05 224 5000 12,900 تومان
11 رقمی 68 25 283 5000 12,900 تومان
11 رقمی 80 25 283 5000 12,900 تومان
11 رقمی 93 28 283 5000 12,900 تومان
11 رقمی 06 29 283 5000 12,900 تومان
11 رقمی 14 29 283 5000 12,900 تومان
11 رقمی 15 29 283 5000 12,900 تومان
11 رقمی 60 29 283 5000 12,900 تومان
11 رقمی 68 29 283 5000 12,900 تومان
11 رقمی 91 29 283 5000 12,900 تومان
11 رقمی 19 30 283 5000 12,900 تومان
11 رقمی 50 30 283 5000 12,900 تومان
11 رقمی 50005763539 12,900 تومان
11 رقمی 50005859067 12,900 تومان
11 رقمی 50005859106 12,900 تومان
11 رقمی 50005859107 12,900 تومان
11 رقمی 50005859108 12,900 تومان
11 رقمی 50005859113 12,900 تومان
11 رقمی 50005859117 12,900 تومان
11 رقمی 50005859128 12,900 تومان
11 رقمی 50005859131 12,900 تومان
11 رقمی 50005859132 12,900 تومان
11 رقمی 50005859134 12,900 تومان
11 رقمی 50005859135 12,900 تومان
11 رقمی 50005859137 12,900 تومان
11 رقمی 50005859138 12,900 تومان
11 رقمی 50005859140 12,900 تومان
11 رقمی 50005859142 12,900 تومان
11 رقمی 50005859144 12,900 تومان
11 رقمی 50005859145 12,900 تومان
11 رقمی 50005859150 12,900 تومان
11 رقمی 50005859151 12,900 تومان
11 رقمی 50005859154 12,900 تومان
11 رقمی 50005859156 12,900 تومان
11 رقمی 50005881812 12,900 تومان
11 رقمی 50005881813 12,900 تومان
11 رقمی 50005881814 12,900 تومان
11 رقمی 50005881815 12,900 تومان
11 رقمی 50005881816 12,900 تومان
11 رقمی 50005881817 12,900 تومان
11 رقمی 50005881819 12,900 تومان
11 رقمی 50005881820 12,900 تومان
11 رقمی 50005881821 12,900 تومان
11 رقمی 50005881822 12,900 تومان
11 رقمی 50005881823 12,900 تومان
11 رقمی 50005881824 12,900 تومان
11 رقمی 50005881825 12,900 تومان
11 رقمی 50005881826 12,900 تومان
11 رقمی 50005881827 12,900 تومان
11 رقمی 50005881828 12,900 تومان
11 رقمی 50005881829 12,900 تومان
11 رقمی 50005881830 12,900 تومان
11 رقمی 50005959216 12,900 تومان
11 رقمی 50005959302 12,900 تومان
11 رقمی 50005959356 12,900 تومان
11 رقمی 50005959374 12,900 تومان
11 رقمی 50005959378 12,900 تومان
11 رقمی 50005959380 12,900 تومان
11 رقمی 50005959385 12,900 تومان
11 رقمی 50005959391 12,900 تومان
11 رقمی 50005959393 12,900 تومان
11 رقمی 50005959394 12,900 تومان
11 رقمی 50005959398 12,900 تومان
11 رقمی 50005959413 12,900 تومان
11 رقمی 50005959418 12,900 تومان
11 رقمی 50005959461 12,900 تومان
11 رقمی 50005959479 12,900 تومان
11 رقمی 50005959483 12,900 تومان
11 رقمی 50005959495 12,900 تومان
11 رقمی 50005959496 12,900 تومان
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 3000 - نیمه رند
14 رقمی 047 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 052 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 162 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 169 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 179 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 183 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 192 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 203 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 223 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 233 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 236 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 237 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 238 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 252 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 254 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 257 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 261 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 262 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 263 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 268 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 271 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 279 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 283 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 287 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 294 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 295 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 296 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 298 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 305 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 309 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 310 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 319 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 322 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 325 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 327 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 336 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 337 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 345 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 346 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 348 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 351 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 362 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 363 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 364 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 369 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 372 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 373 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 377 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 382 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 383 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 393 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 395 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 399 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 412 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 415 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 417 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 419 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 425 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 428 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 429 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 432 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 438 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 439 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 442 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 448 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 453 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 454 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 455 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 457 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 460 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 461 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 465 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 468 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 481 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 483 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 485 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 495 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 497 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 506 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 515 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 517 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 522 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 526 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 528 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 534 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 535 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 538 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 539 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 541 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 543 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 545 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 547 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 552 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 561 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 564 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 575 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 577 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 578 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 580 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 584 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 585 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 587 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 588 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 593 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 596 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 599 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 603 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 607 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 609 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 610 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 611 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 612 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 613 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 616 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 617 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 618 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 625 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 626 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 630 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 632 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 634 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 637 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 641 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 642 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 643 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 649 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 654 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 657 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 659 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 661 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 665 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 667 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 668 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 672 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 683 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 691 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 695 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 698 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 702 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 274 002 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 142 004 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 110 005 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 010 006 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 940 112 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 675 140 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 360 164 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 602 167 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 333 493 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 545 555 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 434 124 8571 3000 19,900 تومان
14 رقمی 015 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 018 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 031 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 034 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 038 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 045 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 047 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 048 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 053 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 056 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 057 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 076 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 096 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 107 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 113 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 118 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 121 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 124 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 141 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 143 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 145 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 149 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 009 226 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 846 359 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 690 364 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 019 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 106 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 556 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 546 007 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 920 008 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 647 057 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 811 325 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 738 496 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 036 675 8638 3000 19,900 تومان
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 5000 - نیمه رند
14 رقمی 58 18 3356 22 5000 6,900 تومان
14 رقمی 43 74 3372 22 5000 6,900 تومان
14 رقمی 11 26 3652 22 5000 6,900 تومان
14 رقمی 37 74 7712 22 5000 6,900 تومان
14 رقمی 99 16 8849 22 5000 6,900 تومان
14 رقمی 62 10 1000 29 5000 6,900 تومان
14 رقمی 83 10 1000 29 5000 6,900 تومان
14 رقمی 96 81 1100 29 5000 6,900 تومان
14 رقمی 71 05 1208 29 5000 6,900 تومان
14 رقمی 22 56 2934 29 5000 6,900 تومان
لیست شماره اختصاصی 10 رقمی با پیش شماره 5000 با 30% تخفیف ویژه - نیمه رند
10 رقمی 107 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 223 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 232 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 239 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 240 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 243 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 267 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 291 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 294 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 296 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 297 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 299 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 304 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 307 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 323 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 326 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 341 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 342 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 344 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 352 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 356 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 357 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 361 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 364 248 5000