اطلاع رساني فكس، e‐mail و پيام هاي صوتي از طریق سرویس پیام کوتاه


 تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ 0


در سيستم آگاه سازي e‐mail سرور پيامي مبتني بر دريافت يـكe‐mail  جديـد بـه گوشـي كـاربرارسال مي نمايد اين پيام مي تواند شامل آدرس e‐mail فرستنده، موضوع و چنـد خـط ابتـدايي بدنـه   e‐mail باشد. سيستم آگاه رساني e‐mail مي تواند براي كاربران اجازه تعريـف فاكتورهـاي خاصـي جهت دريافت پيام SMS آگاه ساز فراهم نمايد. براي مثال اگر كلمات كليدي خاصي در e‐mail بود يا فرستنده شخص خاصي بود اين پيام ارسال گردد.
 كاربرد براي فكس و پيام صوتي نيز به طريـق مشـابه است.0

در باره نویسنده
مهدی رحمان زاده
کارشناس فناوری اطلاعات، طراح سایت و علاقه مند به حوزه وب و یادگیری تکنولوژی های کاربردی و نوین

ارسال نظر:سوال :  5  + 7  = 

نام کاربری :  
       
رمز عبور :  


 
نام :  
       
ایمیل :    


   


Copyright © RayganSMS.com 2015