آیا توییتر (Twitter) در روسیه مسدود خواهد شد ؟

تاریخ : ۱۳۹۴/۹/۸00اینکه بعضی از شرکت ها در دادن اجازه دسترسی به داده هایشان محتاطانه عمل می کنند، کاملا قابل درک است و حتی در گذشته شرکت هایی بوده اند که با این مسئله مبارزه کرده اند. به هر حال بخش هایی از جهان وجود دارند که در آنها مقاومت برای عدم تسلیم داده بسیار مشکل است ...


Copyright © RayganSMS.com 2015